Op onze school geven we onderwijs waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. We zien elk kind als individu en hebben oog voor zijn sterke en ontwikkelkanten.

 

Om het maximale uit elke leerling te halen, vinden wij het essentieel dat iedere leerling onderwijs krijgt dat past bij zijn individuele mogelijkheden.

 

Wij realiseren dit door:

  • Opbrengstgericht te werken;
  • duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in de kindportfolio's en onze analyse- en planningsdocumenten;
  • onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoefte in kaart te brengen;
  • te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen;
  • kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces;
  • een goed functionerend zorgsysteem;
  • een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar;
  • te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten.

 

We springen actief in op nieuwe ontwikkelinen in het onderwijs, zoals werken aan 21e -eeuwse vaardigheden en het gepersonaliseerd leren. De inzet van de Ipad is voor onze school een vanzelfsprekendheid om het gepersonaliseerde onderwijs te realiseren en het leren leuk en aantrekkelijk te maken. Leerlingen vanaf groep 3 op de Wyken hebben de beschikking over hun eigen Ipad, bij de kleuters zijn touchscreens aangeschaft i.p.v een Ipad voor elke leerling. Verder blijven we op zoek naar nieuw lesstof aanbod, die aansluit bij de leerbehoeften vand ekinderen