Ieder kind is anders en heeft unieke talenten. Wij willen leerlingen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Daarom doet  De Wyken als Odysseeschool mee met het landelijke project SlimFit; een nieuwe manier van lesgeven, anders dan de vaste klas met één leerkracht. Hiermee maken we passend onderwijs heel concreet. We kijken naar de onderwijsbehoeften van leerlingen én naar de talenten van onze leerkrachten. Deze brengen we slim samen. De leerkrachten zijn als team verantwoordelijk voor een unit kinderen, dus niet meer alleen voor een eigen klas.