Jaarplanning

 

Odyssee Scholen

 

 

INFO

Vakanties schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie            20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie             22 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie     16 t/m 24  februari 2019

Paasweekend           19 t/m 22 april 2019

Meivakantie               27 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart               30 mei t/m 2 juni 2019

Pinksteren                10 juni 2019

Zomervakantie         13 juli t/m 25 augustus 2019

 

Vrije dagen

17 september 2018    Studiedag 

7 januari 2019            Bovenschoolse studiedag

31 januari 2019          Studiedag, de kinderen zijn dan vrij!

 

Vrije vrijdagen groep 1 & 2

7 sept.,  21 sept., 5 okt., 19 okt., 2 nov., 16 nov., 30 nov., 14 dec.,18 jan., 1 febr., 15 febr., 8 maart, 22 maart, 5 april, 26 april, 17 mei, 21 juni, 5 juli

 

Data 

3 t/m 21 sept.        De Gouden Weken

10 september        Schoolfotograaf voor groepsfoto’s

… september        Bowlen – groep 6

24 t/m 27 sept.      Omkeergesprekken 1 t/m 8 – ouder/kind “Gouden Weken”, 14.30 – 16.30u.

26 sept. t/m 3 okt. Kinderpostzegelactie 2018

17 oktober             Zakelijke Ouderavond

4 t/m 14 oktober    Kinderboekenweek - Vriendschap: Kom erbij!

5 oktober               De dag van de leraar 2018

12 oktober             Afsluiting Kinderboekenweek

7 november           Het Nationaal Schoolontbijt

23 november         St. Nicolaassprookje, ’s morgens

26 t/m 30 nov        Ouder/kind gesprekken -  facultatief, 14.30 – 16.30u.

5 december           St. Nicolaasfeest op school voor de groep 1 t/m 4,  pakjesmorgen voor de 

                              gr. 5 t/m 8, ’s middags wel naar school!

20 december         Kerstmaaltijd op school

8 t/m 18 januari     De Zilveren Weken

14 februari             Portfolio/rapporten mee (gr. 1 t/m 8)

25 feb t/m 1 maart Kind/ouder gesprekken  gr 1 t/m 7, 14.30 – 16.30u.

25 feb t/m 1 maart Gesprekken V.O. groep 8

13 maart                OPEN DAG Odyssee, iedereen is welkom!

21 maart                W4 Kangoeroe rekenen 2019

23 maart                Circulatievolleybal gr. 3 t/m 8

3 april                    De 17e Grote Rekendag

3/10 april               Schoolvoetbaltoernooi groep 3 & 4

8 t/m 12 april         Verkeersweek

12 april                  Koningsspelen 2019

15 april t/m 13 mei  ROUTE 8 eindtoets groep 8

17 april                  Paasontbijt groepen 1 en 2

17 april                  Korfbaltoernooi groep 3 t/m 6

Mei t/m juli             Schoolreisjes groep 1 t/m 8

4 mei                     Dodenherdenking bij Oorlogsmonument Sneek, groep 8 

20  t/m 23 mei       Avondvierdaagse 2019

20 juni                   Portfolio/rapporten mee (gr. 1 t/m 8)

1 t/m 5 juli             Facultatieve kind-ouder gesprekken, 14.30-16.30u. 

… juli                    Musical groepen 8

9 juli                      Doorschuifmiddag

11 juli                    Feestelijke afsluiting van het schooljaar 

12 juli                    Laatste schooldag tot 12.00u., daarna hebben de kinderenvakantie tot

                             26 augustus 2019

 

Gymnastiek

Dinsdag: 

8.45-9.30 uur  groep 4a en 4b

9.30-10.15 uur  groep 6a en 6b

10.30-11.15 uur groep 8b en 7a

11.15-12.00 uur groep 8a en 7b

12.45-13.30 uur groep 3a, 3b en 3c

13.30-14.15 uur groep 5a, 5b en 5c

Donderdag: 

8.45-9.30 uur  groep 4a en 4b

9.30-10.15 uur  groep 5a en 5b

10.30-11.15 uur groep 3a en 3c

11.15-12.00 uur groep 6a en 6b

12.45-13.30 uur groep 7a en 8b

13.30-14.15 uur groep 7b en 8a

Vrijdag : 

8.45 – 9.30 uur  groep 3b

9.30-10.15 uur  groep 5c

 

MR-vergaderingen 2018-2019

24 sept., 30 okt., 28 nov., 21 jan., 28 feb., 26 maart, 24 april, 23 mei, 24 juni 

Zakelijke ouderavond 17 okt.

 

AC-vergaderingen 2018-2019

25 sept., 5 nov., 19 maart, 3 juni.

 

GMR-vergaderingen 2018-2019

17 sept., 1 nov., 12 dec., 7 feb., 18 maart, 17 april, 28 mei, 27 juni

 

-Dit alles onder voorbehoud-