Jaarplanning

Vakanties schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie                  23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie                   25 december 2017 t/m 5 januari 2018   

Voorjaarsvakantie            26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

Pasen                               2 april 2018

Meivakantie                      30 april t/m 11 mei 2018

Pinksteren                        21 mei 2018

Zomervakantie                 23 juli t/m 2 september 2018

 

Vrije dagen       

8 januari 2018                   Studiedag Odyssee*

27 april 2018                     Koningsdag

*Dit is een studiedag voor het personeel, de kinderen zijn dan vrij!

 

Vrije vrijdagen groep 1 & 2

8 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 15 december, 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart, 23 maart, 13 april, 8 juni, 22 juni, 6 juli

 

Oudercontacten

25 t/m 29 september                    Omkeergesprekken – ouder/kind, groep 1 t/m 8

4 t/m 8 december                         Ouder/kind gesprekken – facultatief, groep 1 t/m 8

5 t/m 9 maart                                Adviesgesprekken groep 8

16 maart                                       Portfolio/rapporten mee!

19 t/m 23 maart                            Ouder/kind gesprekken, groepen 1 t/m 7, n.a.v. de midden toetsen CITO

5 juli                                              Portfolio/rapporten mee!

9 t/m 13 juli                                   Ouder/kind gesprekken, groepen 1 t/m 7, n.a.v. de eindtoetsen CITO

 

Belangrijke data

4 t/m 22 september                       De Gouden Weken

13 september                                Koffieochtend; alle ouders zijn welkom van 8.30-9.30 uur

.. september                                  Bowlen – groep 6

25 t/m 29 september                     Omkeergesprekken (oudergesprekken) “Gouden Weken”

27 september                                Kinderpostzegelactie 2017

29 september t/m 6 oktober          Damtoernooi groep 5 t/m 8

4 t/m 6 oktober                              Schoolfotograaf

11 oktober                                     Infoavond voor alle groepen – Zakelijke Ouderavond

4 t/m 13 oktober                            Kinderboekenweek –  Gruwelijk Eng Griezelen

9 t/m 13 oktober                            BSD project       

10 oktober                                     Opa & Oma dag

19 oktober                                     Speelgoed dag groep 1 en 2

1 november                                   Nationaal schoolontbijt

20 t/m 24 november                      Week van de mediawijsheid

24 november                                 St. Nicolaassprookje groep 5 t/m 7

4 december                                   St. Nicolaasfeest op school voor groep 1 t/m 4                                

20 december                                 Kerststukjes maken groep 1 t/m 8

21 december                                 “Kerstmaaltijd”

22 december                                 Speelgoed dag groep 1 en 2

9 t/m 20 januari                             De Zilveren Weken

10 januari                                      Koffieochtend; alle ouders zijn welkom van 8.30-9.30 uur

15 januari                                      Start Cito toetsen

22 februari                                     Speelgoed dag groep 1 en 2

5 t/m 9 maart                                 Adviesgesprekken groep 8

15 maart                                        Kangoeroe-rekenen

20 maart                                             Open dag Odyssee, iedereen is welkom!

16 maart                                             Portfolio/rapporten mee

19 t/m 23 maart                               Ouder/kind gesprekken  gr 1 t/m 7 n.a.v. midden toetsen CITO

24 maart                                             Circulatievolleybal gr. 4 t/m 8

28 maart                                             De Grote Rekendag

28 maart                                             Paasontbijt groep 1 en 2

30 maart                                             Goede Vrijdag gaan de kinderen tot 12:00 naar school

4/11 april                                            Schoolvoetbaltoernooi groep 3 & 4

18 april                                                Korfbaltoernooi groep 3 t/m 6

20 april                                                Koningsspelen 2017

26 april                                                Speelgoed dag groep 1 en 2

Week 16                                             ROUTE 8 eindtoets groep 8

4 mei                                                    Dodenherdenking bij Oorlogsmonument Sneek, groep 8

28 mei                                                 Start Cito toetsen

4 mei t/m 7 juni                               Avondvierdaagse 2018

mei/juni                                             Schoolreisjes gr. 1 t/m 8

.. juli                                                     Musical groepen 8

5 juli                                                     Portfolio/rapporten mee

9 t/m 13 juli                                       Ouder/kind gesprekken gr. 1 t/m 7 n.a.v. eindtoetsen CITO

17 juli                                                   Doorschuifmiddag

19 juli                                                   Feestelijke afsluiting van het schooljaar

20 juli                                                   Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur uit.

We zien de leerlingen graag op maandag 3 september terug!

 

Gymnastiek

Dinsdag:

8.45-9.30 uur                    groep 4a en 4b

9.30-10.15 uur                  groep 3a en 4c

10.30-11.15 uur                groep 5b en 3b

11.15-12.00 uur                groep 6b en 5a

12.45-13.30 uur                groep 8c en 6a

13.30-14.15 uur                groep 7a en 7b

Woensdag:

12.45-13.30 uur                groep 8a

13.30-14.15 uur                groep 8b

Donderdag:

8.45-9.30 uur                    groep 3a en 8a

9.30-10.15 uur                  groep 4c en 3a

10.30-11.15 uur                groep 4b en 6b

11.15-12.00 uur                groep 5a en 4a

12.45-13.30 uur                groep 6a en 5b

13.30-14.15 uur                groep 7a en 7b

Vrijdag :

12.45-13.30 uur                groep 8b

13.30-14.15 uur                groep 8c

 

AC-vergaderingen 2017-2018

26 september, 6 november, 19 maart, 11 juni

 

MR-vergaderingen 2017-2018

18 september, 19 oktober, 22 november, 15 januari, 20 februari, 24 april, 30 mei, 28 juni

 

GMR-vergaderingen 2017-2018

..

 

- dit alles onder voorbehoud -