Stichting Leergeld

Vrijwilligers actief Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met invullen van formulieren. Omdat de vrijwilligers vaak uit dezelfde situatie als de aanvrager komen, zijn ze vertrouwde gesprekspartners.

Voor wie is Stichting Leergeld bedoeld? Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen - woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd/werkzaam is - die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling - die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.

 

Wat mag u van Stichting Leergeld verwachten? Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. Maar ook in natura. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.

 

Om welke kosten gaat het? Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening (bijv. Bijzondere Bijstand) voor:

- school - sportclub - vereniging - kunstzinnige vorming.

 

Voor aanvragen kunt u mailen naar: stichtingleergeldsneek@live.nl

of schrijven naar:

Stichting Leergeld Sneek e.o.

Postbus 66 8600 AB Sneek

 

Voor informatie: www.leergeld.nl/Sneek