Ingezonden stukken in de krant

Kort geleden verschenen ingezonden brieven over Odyssee in de Leeuwarder Courant en het Sneeker Nieuwsblad. De inhoud was kwetsend en de afzender(s) anoniem. Als bestuur en directies van Odyssee hebben we direct contact gezocht met de betreffende media en aangegeven dat wij graag open in gesprek gaan met de schrijvers. Dit doen we graag op professionele wijze en dus niet via de krant. De schrijvers ervaren duidelijk pijn en verdriet, maar gefingeerde namen maken het voor ons onmogelijk om met hen in contact te komen. Dat vinden wij erg jammer. Odyssee is een open en lerende organisatie, die de mening van betrokkenen waardevol vindt en waardeert. Iedereen met een vraag, idee of zorg is altijd welkom, we gaan graag het gesprek aan.

 

We zijn erg blij met de steunbetuigingen van ouders en personeel, die laten zien dat er grote tevredenheid is over het onderwijs van Odyssee en de ingezette koers wat betreft avontuurlijk en passend onderwijs voor een nieuwe tijd.