Rapporten en oudergesprekken

Bij de gesprekken van groep 8 zal het advies van school worden besproken met de ouders. We vragen alle ouders de rapporten mee te nemen als ze op gesprek komen.

Via de mail heeft u gister de uitnodiging ontvangen.