Verkeersveilige Schoolomgeving

De verkeerscommissies van de Vuurvlinder en de Wyken zijn structureel in overleg om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken voor de kinderen. In samenwerking met VVN willen we een enquête houden onder de ouders om goed zicht te krijgen waar nu de grootste knelpunten zitten. De uitkomsten van de enquête worden toegelicht op een gezamenlijke ouderavond medio maart/april. Tijdens deze avond wordt ook informatie gegeven welke acties ondernomen kunnen/moeten worden om de schoolomgeving veiliger te maken.

 

Wij willen u vragen om samen met uw kind(eren) vanaf 17 januari t/m 23 januari via de onderstaande link op internet de enquête in te invullen, dit kost ongeveer 10 minuten.

Wij hopen dat veel ouders en kinderen de moeite nemen om deze enquête in te vullen. Veel respons geeft duidelijker beeld van de schoolomgeving.

Met vriendelijke groeten,

 

Peter de Rijke

John Dekker

Saskia Ringersma

Sjoukje Slouwerhof

Linda Steenstra

Verkeerscommissie CBS de Vuurvlinder en verkeerscommissie OBS de Wyken

 

https://nl.surveymonkey.com/s/Brede_school_Duinterpen