KiVa

Sinds een aantal jaren zijn wij op school volop bezig met Kiva: een fijne sfeer zonder pesten. Er is geen enkele school die wil dat er wordt gepest. Helaas is er ook geen enkel programma wat het pesten helemaal kan doen verdwijnen. Maar wij stellen onszelf wel eisen; eisen om alles te doen aan pesten wat ons in de macht ligt.

Kiva wordt onderhouden, verbeterd en uitgediept. Het Kiva - kernteam is op conferentie geweest om nog meer kennis op te doen, er zijn ervaringsbijeenkomsten en workshops voor het team. Allemaal dragen we de knalgele hesjes op het plein. We hebben een vernieuwde handleiding gekregen en in de klassen worden de lessen gegeven en de Kiva - regels gehanteerd. We doen metingen en vullen vragenlijsten in om een beeld te krijgen van de sfeer in de groepen. Bij pestsituaties maken we gebruik van groepsgesprekken of zetten we een steungroep op.

Kortom, we moeten er wel wat voor doen om de woorden op dat bordje betekenis te geven; en zo hoort het!