De kinderen van de groepen 4 en 5 zijn naar het Zwettebos geweest voor een vleermuisexcursie.

Aan de hand van allerlei spelletjes en opdrachten kropen ze in de huid van een vleermuis.

De groepen 8 zijn op schoolreis naar Ameland geweest en hebben hier hun kamp opgeslagen. Wat ze op het eiland hebben gedaan kunt u in dit artikel lezen, geschreven door twee leerlingen.

Maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni is het weer zover: de Avond4daagse!

We hopen dat jullie er veel zin in hebben en dat het weer een gezellige en sportieve week wordt.

 

Op de Wyken hebben alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 een persoonlijke Ipad en in iedere kleutergroep zijn 10 Ipads. Iedere dag wordt er door de leerlingen op bepaalde momenten mee gewerkt.  Als Wyken team hebben we de visie dat de iPad een belangrijk hulpmiddel in onze school is om vorm geven te aan vernieuwend onderwijs, waarbij de  leerling zich de lesstof op eigen niveau en tempo eigen kunnen maken, zodat de leerkracht meer de rol als coach krijgt en de kinderen beter hun eigen keuzes maken en mee-eigenaar van hun eigen ontwikkeling kunnen zijn/worden.

25 mei is de datum dat de nieuwe wet van kracht wordt rondom privacy, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG.

Alle scholen van Odyssee zijn er klaar voor.