Parkeren

Via verschillende wegen komt bij ons het bericht binnen dat er auto’s geparkeerd worden buiten de parkeervakken. Dit gebeurt met name bij slecht weer.

Afgelopen maandag ontstond hierdoor de situatie dat auto’s niet meer richting de uitgang konden rijden omdat de rijbaan afgesloten werd door deze geparkeerde auto’s.
Andere auto’s moesten achteruit rijden en keren en hierdoor ontstonden onveilige situaties op de parkeerplaats.

Wij zouden alle bestuurders er nogmaals op willen attenderen uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken te parkeren.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind veilig van en naar school komt!!