Pré advies voor voortgezet onderwijs

De leerlingen van groep 8 weten, samen met hun ouder(s)/verzorger(s) naar welk niveau de leerlingen uitstromen in het voortgezet onderwijs volgend jaar. De aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs moeten uiterlijk in maart aanwezig zijn op de scholen.

Het advies wordt niet alleen met ouders van de leerlingen in groep 8 besproken; dit gebeurt al vanaf groep 6. Vanaf groep 6 gaan leerkrachten, intern begeleider en directie om tafel om voor de leerlingen in groep 6 en 7 een pré advies op te stellen. Bij het pré advies wordt gekeken naar de werkhouding van de leerlingen, de resultaten van gemaakte toetsen, observaties van de leerkrachten, bekijken van het gemaakte werk en gesprekjes met de leerlingen. Dit pré advies wordt besproken met de ouders en leerlingen tijdens het contactmoment in juni.