Roel Krijnen benoemd tot voorzitter College van Bestuur van Odyssee

Krijnen, opgeleid als bedrijfskundige, heeft z’n sporen verdiend in het onderwijs. Hij vervulde diverse directeursfuncties zowel in het basis-, als in het speciaal onderwijs en op scholen voor voortgezet onderwijs. Vanaf 2011 was hij interimmanager vanuit zijn eigen bedrijf. Krijnen heeft veel ervaring opgebouwd op het gebied van leidinggeven en verandermanagement in het onderwijs. De afgelopen jaren was hij met name actief in Groningen. Hij was onder meer adviseur reorganisatie en verbetertraject op het Zernikecollege, was vestigingsdirecteur a.i. op diverse scholen van het H.N Werkman College en gaf training op het gebied van personeelsbeleid aan zestig leidinggevenden van de scholen voor openbaar onderwijs in Groningen (O2G2). Krijnen ziet Odyssee als een uitdagende nieuwe stap in zijn carrière. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

 

De Raad van Toezicht beschouwt de benoeming als versterking van de koers die onder leiding van Betske Salverda is ingezet. ‘Odyssee biedt passend onderwijs voor alle leerlingen, van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen onze leerlingen zich ontwikkelen tot kleurrijke, kritische en actieve mensen. We zijn ervan overtuigd dat Krijnen, gezien zijn kennis en ervaring, deze visie goed kan uitdragen en vertalen naar de praktijk’, aldus voorzitter Hidde Kriele.

 


Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hidde Kriele, voorzitter van de Raad van Toezicht van Odyssee. Tel. 06 11 08 50 91; E-mail: h.kriele@mouswaterbeheer.nl.