Meester Piet

Meester Piet gaat na de kerstvakantie met de taak van locatie coördinator op de Odyssee school De Lege Geaen aan het werk en zal ondersteunende taken op de Oudvaart gaan verrichten. Dat betekent dat meester Piet na de vakantie niet op De Wyken terugkeert. Juf Rinny zal in eerste instantie volledig voor de groep gaan, waarbij zij meester René Bouwmeester zal inwerken, zodat hij na de cito M8 geleidelijk de lestaken en taken van meester Piet zal overnemen. Jammer dat meester Piet weggaat, maar we zijn blij dat we meester René ervoor terug krijgen.
 
Namens alle leerkrachten en kinderen wensen wij meester Piet veel succes met zijn nieuwe baan.