Verkeersveiligheid rondom school

 , maar ook dat de kinderen de verlichting aan doen in het donker. Ook brengen ouders hun kind(eren) bij slecht weer in de auto naar school. Wil een ieder zich aan de regels houden mbt "tút en derút" plek (blauwe lijnen) en parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken? Samen zorgen we voor een verkeersveilige omgeving van onze kinderen!