De laatste schooldag middenbouw.

Voor de middenbouw is in verband met de hitte het slecht weer programma uit de kast getrokken. Dit betekende, dat het timmeren niet buiten plaats vond, maar in het handenarbeidlokaal. Het was een enorm lawaai in het lokaal, want de kinderen timmerden er lustig op los. Het was al heel warm, maar toen stond het zweet helemaal dik op hun voorhoofd. Verder werden er deze dag nog uitzwaaihandjes geknutseld, werden er door de altijd aanwezige hulpouders (bedankt!!!) lekkere broodjes knakworst uitgedeeld en kregen alle kinderen een lekker ijsjes voor de nodige verkoeling. Als afsluiting hebben we met elkaar de kinderen van groep 8 uitgezwaaid en daarna….. vakantie!