Plannen en speerpunten schooljaar 2015-2016.

 Odysseescholen bevorderen avontuurlijk leren door leerlingen de ruimte te geven hun eigen ontdekkingsreis vorm te geven, stimuleren ondernemend gedrag door hen aan te spreken op hun vermogen creatief te zijn, initiatieven te nemen en kansen te benutten. Leerlingen zijn en voelen zich (hierdoor)eigenaar van hun eigen leerproces. Alle Odysseescholen hebben een nieuw meerjarenplan geschreven in de afgelopen maanden. Deze ambities staan omschreven in ons nieuwe Schoolplan 2015-2019.

Deze ambitie betekent voor de Wyken dat wij een plek zijn waar het kind centraal staat. We zijn een Integraal Kind Centrum en bieden: opvang, onderwijs, ontwikkeling, opvoeding en ontspanning met een pedagogische aanpak voor kinderen 0-12 jaar onder een dak. We willen elk kind de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen als wereldburger, voor ieder talent in een herkenbare stijl van omgang en onderwijs met elkaar. Ieder kind het passende, integrale en brede educatieve aanbod geven dat zijn of haar talenten en mogelijkheden maximaliseert.

 

Avontuurlijk en gepersonaliseerd onderwijs aanbod

Gepersonaliseerd onderwijs betekent dat we als leerkrachten les op maat geven zodat elke leerling de kans krijgt om optimaal te groeien in kennis en kunde. Elke leerling is uniek en we willen aan de individuele behoeften van de leerlingen tegemoetkomen. Door de inhoudelijke en pedagogisch-didactische kennis te combineren met de mogelijkheden die de inzet van de Ipad geeft, willen we gepersonaliseerd leren realiseren. In de praktijk blijkt dat het werken met een Tablet ons onderwijs beter laat aansluiten op de huidige tijd. Het maakt onderwijs voor leerlingen spannender, relevanter en vooral meer motiverend. Aan het einde van komend schooljaar zal iedere leerling zijn eigen Ipad tot zijn beschikking hebben. Deze kan ingezet worden binnen het onderwijs.

Op de Planningsdag zijn de speerpunten als bladeren aan een boom in onze teamkamer gehangen.

 

 

 

 

 

Coachende rol leerkrachten

De leerkracht als coach: Niet de lesstof is het uitgangspunt, maar de ontwikkelingsbehoefte die kinderen van nature hebben en die zij in onze scholen optimaal mogen ontplooien!Van leerkracht gestuurd lesgeven naar coachend lesgeven en op een coachende manier bereiken dat de leerling eigen keuzes maakt en eigen doelstellingen ziet en bereikt. De methode bepaalt niet ons aanbod. Uitgangspunt is het afstemmen op de pedagogisch-didactische behoefte van de leerling, de methode is een middel om dit te bereiken. Leidende doelstellingen zijn de leerlijnen uit het SLO.De leerling met zijn juf/meester/coach zetten zich actief in voor een passende aanbod (dat tegelijk een avontuurlijk/uitdagend aanbod moet zijn). Dat betekent ontwikkeling van dialogisch onderwijs volgens onze visie op innovatief en passend onderwijs. Door middel van gesprekken met kinderen wordt bekeken waar de leerkracht kan ondersteunen in het onderwijsleerproces. Het personeel wordt hierin ook ondersteund door 2 leerkrachten die een cursus "train de trainer" volgen.

 

IOP’s

We werken nu met groepsplannen en gaan ons toeleggen op Individuele OntwikkelingsPlannen, waarin kinderen samen met school en ouders hun eigen doelen in een plan gaan beschrijven. Aan deze persoonlijke doelen wordt, naast de normale doelen, in een periode van 8-10 weken gewerkt. We willen de kinderen nog meer meenemen in hun ontwikkelingsproces en zo nog meer eigenaarschap te bevorderen.

 

Integraal Kind Centrum

Van Brede School naar een Integraal Kind centrum. Hoe vinden we elkaar in het schools en naschools aanbod waarin spelen en leren, inspanning en ontspanning een mooi dagritme krijgen. Door samenwerking met externe partners streven we naar een doorgaande lijn van onderwijsactiviteiten en naschools aanbod. De samenwerking met Kinderwoud zal voortgezet worden in het komend schooljaar.