Verkeersplan Brede School Duinterpen.

 De infrastructuur is destijds in overleg met de gemeente en alle betrokkenen opgesteld en aangelegd.

De afgelopen jaren is gebleken dat de veiligheid rondom de brede school te wensen overlaat. In de meest recente oudertevredenheidsenquête van De brede school geeft 49% van de ouders aan dat ze ontevreden zijn over de veiligheid op weg naar school en rondom de school. In overleg met beide scholen is er een verkeerscommissie in het leven geroepen.

 

Nieuwe afspraken over gebruik van de ring rondom de school.

De werkgroep is naar aanleiding van de enquête druk in de weer geweest om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. Er is contact geweest met de gemeente om te kijken wat zij voor ons konden betekenen in het verbeteren van de situatie. De mogelijkheden van de gemeente zijn zeer beperkt. Wel vergoeden ze het maken van verkeersborden.

Met de mogelijkheden die we hadden, hebben we een nieuw verkeersplan opgesteld. Dit plan ligt ter inzage op de beide scholen en bij Kinderwoud.