Kindervakantieweken van Humanitas

Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. Deze mensen zorgen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben.

Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen. De kinderen kunnen zich vermaken met sport, spel, disco, zingen en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen, lol maken, knutselen, maar ook opruimen en schoonmaken!

Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten.

 

Aan de kampeerweek zijn kosten verbonden. De hoogte van uw bijdrage wordt in overleg met de coördinator vastgesteld en is afhankelijk van uw financiële situatie.

 

Wil uw kind ook genieten van een leuke vakantieweek?

Neem dan contact op via kindervak@humanitas-zwf.nl of bel de coördinator 0515 426761 of 0515 419623.