Opbrengst van de sponsorloop.

Leesweergave. Druk op Alt-Shift-A voor Help voor toegankelijkheid.

De Conventband is een band voor en door kinderen uit het speciaal onderwijs van Odyssee onderwijs. Deze band gaat uit van wat kinderen met een beperking wel kunnen en biedt kinderen met een beperking de mogelijkheid om samen muziek te maken. 

 

Donderdag 12 november is de opbrengst van de sponsorloop bekend gemaakt. Een aantal leerlingen die een hoge bijdrage hebben geleverd aan de fantastische opbrengst mocht de cheque overhandigen aan een delegatie van de Conventband. Deze  leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 mochten het fantastische bedrag bekend maken. 

De opbrengst van de sponsorloop is 2074 euro!!!

 

Met deze opbrengst  kunnen er muziekinstrumenten worden aangeschaft, kan er oefenruimte gehuurd worden en kunnen er docenten worden aangesteld die werken met deze specifieke doelgroep. De leerlingen van obs de Wyken mogen in het voorjaar van 2016 een bezoek brengen aan een optreden van de Conventband in theater Sneek.

Iedereen die zich heeft ingezet voor deze sponsorloop wordt enorm bedankt! Zonder jullie inzet hadden wij dit prachtige bedrag nooit behaald!!