HVO

 

Mijn naam is Jade de Block-Groenhart en sinds 1997 verzorg  ik deze lessen voor de leerlingen die hiervoor hebben gekozen uit groep 7 en 8.  De HVO- lessen vinden  plaats in het lesplein-lokaal op de 2e verdieping, op maandagmiddag voor groep 8 (32 ll) en voor groep 7 (25 ll) op dinsdagmiddag.

Tijdens  HVO komen  allerlei onderwerpen uit de leefwereld van de kinderen voorbij, zoals bijvoorbeeld eerlijkheid, vriendschap, anders zijn, arm/rijk, kinderrechten, milieu, puberteit, gevoelens, etc. We praten en luisteren naar elkaar, tekenen, schrijven, doen toneel en gebruiken  veel verschillende spelvormen. Het doel van deze lessen is dat de leerlingen leren nadenken over hun eigen mening, over wat zij goed/fout, mooi/lelijk of (on-)belangrijk  vinden en luisteren naar de mening van anderen, waardoor begrip kan ontstaan. De waarde ‘respect’ speelt hierbij een grote rol.

 

Aangezien de kinderen van groep 7 en ik nieuw zijn voor elkaar, zijn we het schooljaar gestart met kennismaken (‘wie ben ik/wie ben jij?’) en verwachtingen. Over dit laatste hebben zijn mooie bloemen gemaakt, die te zien zijn voor de ramen van het lesplein/HVO-lokaal. Met het  huidige en volgende onderwerp sluiten we aan bij de actualiteit: dierendag en het thema van de Kinderboekenweek: raar, maar waar (wat is raar/normaal, wat is waar/niet waar?).  Daarnaast start ik met het thema ‘sfeer in de groep/ hoe gaan we met elkaar om?’, m.n. in groep 7A.  Elke week krijgt één van de leerlingen het HVO-verslagschrift mee naar huis, waarin iets geschreven wordt over de afgelopen les en over jezelf. U als ouder kunt via dit schrift een idee krijgen van de lessen. Als u meer wilt zien: er staat  in beide groepen 7 een map met voorbeeld HVO-lessen: ‘een jaar rond met HVO’.

 

In groep 8 is het vluchtelingenvraagstuk actueel. Thema’s zijn o.a. ‘op de vlucht’ en ‘thuis/je eigen plek’. Verder  hebben we een ‘goed nieuws- krant’ hangen in het lokaal, waar leerlingen stukjes met goed nieuws kunnen plaatsen. En uiteraard  is en wordt de nodige aandacht besteed aan het overlijden van Paul, zoals te zien in de vorm van de harten met herinneringen die we gemaakt hebben.  Ik hoop dat ik u hiermee een beeld  heb kunnen geven van de HVO-lessen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dit graag via mail (deblock@home.nl ) of telefoon (0515-414169). Vriendelijke groeten, Jade de Block