Sponsorloop groep 3,4,5.

Fwd: Sponsorloop


Een band voor kinderen met een verstandelijke beperking die op het speciaal onderwijs zitten.
Met de opbrengst van deze sponsorloop worden o.a. nieuwe instrumenten gekocht.
Het schoolplein was versierd met vlaggetjes en uit de muziekinstallatie klonk vrolijke muziek.
Er waren veel ouders om de kinderen aan te moedigen.
Om 12.45 werd het startschot voor de groepen 3,4 en 5 gegeven door Roel Krijnen, onze nieuwe bestuursvoorzitter van het Odyssee.

De kinderen renden enthousiast rondjes om de school om zoveel mogelijk stempels te krijgen.
Na afloop stond de AC klaar met limonade en wat lekkers.
De stempelkaart kunnen de kinderen gebruiken als bewijs voor het aantal rondjes wat ze hebben gelopen en dan het geld inleveren bij hun juf of meester.
Wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar het eindbedrag.
Alle kinderen super bedankt voor jullie inzet!!!!!