De kinderen van groep 1a zijn naar de kinderboerderij in Sneek geweest. 

We gingen 25 september weg naar het Rasterhofpark.

Leuke spelletjes doen en toch bezig zijn met de rekendoelen. Hoe leuk is dat?

Beste ouders/verzorgers, 

Donderdag 1 oktober ben je van harte welkom om kennis te maken met PIOS Studiebegeleiding Sneek. 

 

De verkeerscommissie is bij elkaar geweest om te bespreken in welke mate de maatregelen die zijn genomen om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren iets opgeleverd hebben t.a.v. de verkeersveiligheid.