Rots en Water training en EHBO in de groepen 8!!

Rots en Water

De Rots en water trainingen worden gegeven door Meester Marten die werkzaam is binnen Odyssee. De training bestaat uit 10 lessen met halverwege een kijkles voor de ouders en aan het eind gaan de kinderen een plankje doorslaan en krijgen ze een certificaat voor deelname.

 Door middel van een terugblik op de vorige les en hoe het in de groep is gegaan wordt overgegaan tot actie. De actie  (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Rots en Water is een psychofysieke methode om sociale competenties te trainen en te ontwikkelen. Met andere woorden: je leert lichamelijk stevig staan, waardoor je deze stevigheid ook mentaal en sociaal gaat ontwikkelen en ervaren. Je bouwt aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en zelfontplooiing.

 

EHBO

Er gebeurt van alles in huis, op school en bij de sportvereniging. Goede eerste hulp verlenen is heel belangrijk en hoe je dat moet doen, staat in het EHBO boek wat we op school hebben en de  lessen worden  door Juf Helga Kwant gegeven op de vrijdagmiddag.  Naast de theorie zal er ook flink geoefend worden in het aanleggen van verbanden, de stabiele zijligging, etc. Aan het eind van de 10 lessen volgt een examen en kunnen de kinderen een officieel certificaat van Het oranje kruis in hun bezit krijgen. Ze zijn dan echte eerste hulpverleners.