Voor gisteravond, donderdag 28 januari, hadden we een informatie avond georganiseerd in samenwerking met de Vuurvlinder voor ouders van de leerlingen van de groepen 8.

Vanmiddag zijn we gestart bij de kleuters met workshops.

In het kader van de ‘techniekweken’ hebben we in groep 5b een laboratorium gemaakt.

De Wyken volgt nauwlettend de motorische ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten werken hiervoor al 4 jaar samen met de Buurtsportcoach van de gemeente. Onze eigen juf Suzanne is inmiddels ervaren in het screenen van de motoriek van de kleuters.

Deze weken houden de leerkrachten weer coaching gesprekken met de kinderen aan de hand van hun portfoliomap. De leerkracht en het kind gaan samen om tafel zitten om hun leerontwikkeling te bespreken, wat kun je al, wat is je volgende stap en wat wil je nog heel graag leren.