Cito toetsen groepen 8

Wanneer deze toetsen zijn verwerkt, is voor ons het plaatje in de meeste gevallen compleet en zal er door ons een advies worden gegeven over het niveau op het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt bepaald aan de hand van gesprekken tussen directie, intern begeleiders en leerkrachten en is bindend. In week 8 volgen de ouder/kind gesprekken waarin deze adviezen kenbaar zullen worden gemaakt. Voor de meeste kinderen zal het onderhand wel een beetje duidelijk zijn, omdat in groep 6 en 7 al een voorlopig advies is gegeven. Tijdens die gesprekken worden ook de inschrijfformulieren meegegeven, welke we graag na de voorjaarsvakantie, voorzien van de benodigde documenten, weer terug zien.