Na vele jaren behulpzaam te zijn geweest op de Wyken als verkeersouder, heeft John Dekker aangegeven dat hij ermee wil stoppen.

5 weken hebben de kinderen van groep 8 aan de 3D printer gewerkt en gelukkig krijgen we daar hulp van een aantal ouders bij.

Deze week is groep 5a naar de voorstelling 'De brief voor de Koning' geweest.

Op 10 maart trekken kinderen in heel Nederland aan de bel, om te vieren dat zij naar school kunnen.

Het pad tussen de inrit sportvelden en Molenkrite.