KiVa

Het is een preventief programma tegen pesten. KiVa kijkt niet alleen naar de pesters en gepeste kind, maar ook naar de meelopers, verdedigers en buitenstaanders. Als bij de laatste 3 hun rol verandert, zal het pesten veranderen.

 

Het programma bestaat uit 10 thema's die in de groepen 5 t/m 8 het hele jaar structureel worden aangeboden.

 

 

 

Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag wat niet door de eigen leerkracht kan worden opgelost, wordt iemand van het KiVa team erbij gehaald. Bij ons school bestaat het KiVa team uit Myranda van Bekkem, Rutger de Groot en Dinie Bosma.

 

Samen met het gepeste kind wordt er een steungroep gevormd. Het stoppen van het pesten is dan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kleine groepje kinderen in de steungroep.

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het volgende stappenplan:

  • Gesprek met de gepeste leerling:

Dit om een beeld te krijgen van wat er is gebeurd, hoe lang duurt het al, wie zijn er bij betrokken etc. Er wordt gekeken welke kinderen kunnen helpen of steunen. De steungroep wordt samengesteld.

 

  • Bijeenkomst steungroep:

Als gespreksleider (KiVa team) vraag je deze steungroep om hulp. Er worden geen schuldigen aangewezen. In de steungroep wordt niet gesproken over wat er is gebeurd, maar kijken met elkaar hoe we verder gaan op een positieve manier.

Na het uitleggen van het doel, wordt de zorg om de gepeste leerling een gezamenlijke doel. De steungroep krijgt de opdracht om ideeën en oplossingen aan te dragen waardoor het gepeste kind zich beter gaat voelen. Ze gebruiken de ik-taal, een positieve benadering is erg belangrijk. De leerkracht in de groep wordt op de hoogte gesteld.

 

  • Evaluatie met de gepeste leerling/ steungroep:

Na een week is er een evaluatie: is de situatie verbeterd?

 

Is de situatie niet verbeterd, dan volgt er een tweede ronde met de steungroep; de steungroep kan eventueel van samenstelling wisselen.

 

Is het pesten niet gestopt volgt er een herstelaanpak. Samen met pester(s) en ouders wordt er een plan van aanpak gemaakt om alsnog het pesten te laten stoppen.