Herrie maken!

Donderdag 10 maart hebben de kinderen een minuut lang lawaai gemaakt voor de kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Op deze manier hebben we aandacht gevraag en de wereld laten horen dat de kinderen uit deze landen geholpen moeten worden. Deze kinderen moeten namelijk ook de kans moeten krijgen om gewoon naar school te gaan.