Scholen met succes, ouderenquête

Wij doen dit in samenwerking met het onderzoek,- en communicatieadviesbureau voor het onderwijs “Scholen met Succes”.

Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden.

Omdat de peiling inmiddels al op 1.700 andere basisscholen in Nederland is afgenomen, kunnen de resultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddelde.

In de week van 7 maart wordt u via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Ook zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst invullen.

In week 17 zal bij ons de uitslag van de peiling bekend worden gemaakt. Deze wordt dan zo snel mogelijk met de ouders van school gedeeld.