Uitslag Eindtoets groep 8

Route 8 is een digitale en adaptieve toets. Per dag werden 16 kinderen getoetst in een leeg leslokaal van groep 8. De andere leerlingen die de toets niet maakten, kregen les in de andere groep 8. Onder begeleiding van juf Myranda/juf Rinny en juf Dinie is de toets met veel inzet en concentratie van de leerlingen gemaakt.

 

Op maandag 16 mei hebben alle leerlingen een persoonlijke uitdraai van Route 8 mee gekregen. Hierin kunnen ouders en  kinderen precies zien hoe er gescoord is op de verschillende onderdelen van deze toets. Als leerlingen hoger hebben gescoord dan het advies wat ze hebben gekregen van school, worden de leerlingen met ouders uitgenodigd om te bespreken of het advies vanuit school wordt aangepast of niet.