Een van de speerpunten van het beleid van Odyssee de afgelopen jaren was de professionalisering van het middenkader. Hiervoor is in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle een zgn. LB-/LC-traject opgezet: een opleiding op maat voor alle medewerkers van Odyssee die een middenkaderfunctie invullen.

 

 

Op dinsdag 27 september is juf Nynke op school geweest met haar zoon Wybren. Wybren is vlak voor de zomervakantie op donderdag 14 juli geboren en het gaat ontzettend goed met hem en moeder!

Op zaterdag 5 november a.s. wordt de jaarlijkse natuurwerkdag georganiseerd. Op meer dan 250 locaties in Nederland worden op die dag de handen uit de mouwen gestoken om Nederland een stukje mooier te maken.

Kom naar het Fries Scheepvaart Museum tijdens de herfstvakantie en waan je in een compleet andere tijd...

In de groepen 8 hebben de afgelopen 2 weken de iPads hun intrede gedaan. Na de eerste “kennismaking” met de apps, worden ze nu ingezet waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn.