Cirkels op het kleuterplein.

De kleuters staan in de grote cirkel, de ouders in/bij de kleine cirkel. Bij het naar buiten gaan van de kleuters het middenpad zo veel mogelijk vrij houden.

 

De fietsen, spacescooters en kleuterfietsen van alle leerlingen (ook midden en bovenbouw)  in de fietsenrekken aan de straatkant (Keizersmantel) en niet op het kleuterplein en bij het hek van Kinderwoud.

 

Het veilig en overzichtelijk naar huis gaan van de kleuters valt en staat met uw medewerking!

Bij voorbaat dank namens onze kleuters