Oproep MR.

Omdat onze penningmeester in 2017 aftredend is, zijn wij op zoek naar een ouder die het penningmeesterschap over zou willen nemen. Gedurende het schooljaar is er de mogelijkheid om geleidelijk de taken van de huidige penningmeester over te nemen.

 

 

Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad is een samenwerking tussen ouders en leerkrachten van de school, we vergaderen één keer per maand. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee. We bespreken o.a. zaken als: Veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken, arbeidsomstandigheden en nieuwe ontwikkelingen rond de school.

 

Dit schooljaar zullen wij als MR gaan starten met een ouderpanel, hierover zullen wij u tijdens de zakelijke ouderavond nader informeren.

 

 

 

Heeft u interesse in deel te nemen aan de MR, dan kunt u dit kenbaar maken door voor maandag 26 september een mail te sturen naar

Ineke Nugteren (secretaris ) : ineke.vanSteen@dewyken.nl 

Mochten er meer aanmeldingen zijn dan worden er verkiezingen uitgeschreven.

 

 

 

Namens de MR horen wij graag van u!