Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor ouders van groepen 8

U kunt deze avond “shoppen” bij de mensen van het Norwin College, Bogerman en RSG en zo informatie inwinnen over diverse vormen van onderwijs. 

 

PROGRAMMA

19.15.u   Inloop met koffie

19.30.u   Welkom en inleiding

20.00.u   3 Informatie rondes

 

Er is geen gezamenlijke afsluiting.

U kunt kiezen in 3 korte rondes welke onderdelen u wilt volgen. Er zijn 7 mogelijkheden, te weten

Nordwin algemene info, RSG sportacccent, Havo VWO, VMBO, Bogerman Vakcollege, Technasium

Bogerman algemeen