Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2015-2016

De bijdrage is op de zakelijke ouderavond vastgesteld op € 25,- per leerling en wordt gebruikt om extra activiteiten voor de kinderen te organiseren.
 

 • Heeft u een machtiging afgegeven: rond 26 januari 2016 wordt de bijdrage van uw bankrekening afgeschreven. Voor vragen over de automatische incasso kunt u contact opnemen met de school.
   
 • Maakt u de ouderbijdrage zelf over: dit kan op bankrekening
  NL 73 RABO 013.03.97.296 t.n.v. St. Voorziening Openb. Basisschool De Wyken, o.v.v. de naam (namen) van de betreffende leerling(en) en de groep(en).
   
 • Twijfelt u of u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven: ik verzoek u te wachten met de handmatige overschrijving tot 2 februari 2016 (ter voorkoming van dubbele betalingen). Als er dan nog geen bedrag van uw rekening is afgeschreven inzake de vrijwillige ouderbijdrage, kunt u er vanuit gaan dat u geen machtiging heeft afgegeven. Wilt u dan de betaling alsnog zelf overmaken?
   
   
  Namens de MR hartelijk dank.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Ferdinand Boersma,
  Penningmeester MR OBS De Wyken