Op donderdag 9 maart hadden de groepen 3 en 4 een tennis gastles van Raoul Lockhorst.

De afgelopen twee weken hebben bijna alle groepen een gastles gekregen.

Gezien op onze Open dag? Ons kinderzwerfboekstation?

Deze zwerfboeken hoeven niet naar ditzelfde KinderzwerfboekStation teruggebracht te worden. Het is de bedoeling dat het boek verder gaat zwerven… Je herkent een Station aan een poster:

 

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (bv. schoolmateriaal, schoolreis of schoolzwemmen) zijn voor sommige mensen niet op te brengen.

Afgelopen woensdag hebben we onze jaarlijkse open dag mogen houden.

Wij vonden het een sfeervolle dag met veel ouders die een kijkje kwamen nemen in de klas van hun kinderen.