Groep 4 a en b zijn in de tweede week van mei op excursie geweest in het kader van "Groen Doen".

Als je het leuk vindt om verschillende spelletjes te doen, dan is dit iets voor jou. We gaan verschillende spelletjes spelen op het schoolplein zoals tikkertje, kingen, touwtjespringen en balspelen. Samen lekker buitenspelen en sportief bezig zijn.

De leerlingen van groep 8a zijn begonnen met een nieuw creatief project: weven.

Ze mochten kiezen uit een pauw, een luchtballon, een boom of een bloem.

De projectgroep voor het fusieproces Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen is inmiddels vier keer bij elkaar gekomen. Deze projectgroep bestaat uit; beide bestuurders, drie schooldirecteuren, twee leden van de GMR en de beleidsmedewerker communicatie van het servicebureau.

De projectgroep wordt begeleid door Penta Rho, een adviesbureau op het gebied van (onderwijs) organisatieontwikkeling, huisvesting en financiering.

Donderdag 25 mei is er op het Sportpark Schuttersveld in Sneek een Fries festijn!