Nieuws vanuit de gemeente Súd West Fryslân

Kinderen van 11 tot en met 13 jaar komen in aanmerking voor een laptop voor de middelbare school. Kinderen van 4 tot 18 jaar krijgen daarnaast een maximale tegemoetkoming van 335 euro per jaar voor de kosten van sport, muziekles of hobby. Maar ook de kosten voor bijvoorbeeld een bioscoopbezoek, internetabonnement of identiteitskaart worden vergoed. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.sudwestfryslan.nl, zoeken op ‘Kindpakket’.

 

PDF Documentgemeente.pdf