nieuws vanuit de gemeente

Waarom doet de gemeente dit?
Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede en schulden. Wethouder Tolsma en de gemeenteraad vinden dat kinderen prioriteit moeten krijgen.

voor wie?
Burgers met een inkomen tot 110% vd bijstandsnorm komen hiervoor in aanmerking.
Burgers met een inkomen tot respectievelijk 120% kunnen contact opnemen met stichting Leergeld.
Dit pakket geldt alleen voor SWF.

 

zie ook:

http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_44153/product/bijdrageregeling-minima-kindpakket_635.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=w0UUAxw3NmQ&feature=player_embedded