Parkeren bij school

Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan!
Wij willen u er op attenderen dat auto’s uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd mogen worden.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen veilig van en naar school kunnen komen!!