Rots en Water

De laatste les bestond uit het opschrijven van een doel wat je voor ogen hebt op een houten plankje en deze in opperste concentratie en gefocust, dit plankje in tweeën te slaan. De leerlingen kregen naar afloop een certificaat voor deelname en een boekje waarin ze nog eens terug kunnen lezen wat ze in welke 10 lessen hebben gedaan. En voor nu op naar het EHBO examen!!