Sneek op é strún, obs de Wyken helpt mee!

De organisatie is in handen van de Rotary Sneek en de opbrengst van deze wandeling gaat naar het goede doel ‘Stichting Leergeld’. Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”. De bestuursleden, de coördinator en de intermediairs, die de gezinnen bezoeken, werken allemaal op vrijwillige basis.

 

De Rotary club vraagt alle kinderen van Odyssee een glazen potje met een waxinelichtje mee te nemen naar school, waar ze op school de potjes gaan beschilderen. De Rotary club zet alle potjes in het Wilhelminapark waar de route kronkelend doorheen gaat met de vermelding in het wandelboekje dat de verlichting is aangeboden door alle kinderen van Odyssee. Het geeft een feeërieke indruk zo donker in het park met al die potjes.

 

In de laatste week voor de kerstvakantie komen mensen van de Rotary club de potjes ophalen. Via de mail of Klasbord zijn alle ouders op de hoogte gebracht.