Verkeerssituatie rondom school

Om er voor te zorgen dat alle leerlingen op een veilige manier naar school gaan, willen we u met klem vragen stapvoets te rijden en waar mogelijk op de fiets of lopend naar school te gaan.

Namens alle leerlingen van beide scholen, alvast bedankt!