Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2014 – 2015 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00. Obs de Wyken gebruikt dit geld voor de extra activiteiten die obs de Wyken organiseert voor de leerlingen. U kunt hierbij denken aan cultuuractiviteiten, maar ook Sinterklaascadeautjes en vieringen, bijvoorbeeld kerst en laatste schooldag.

 

Hierbij een oproep voor diegenen die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben betaald. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen? Onze hartelijke dank hiervoor! U kunt het bedrag overmaken op rekening: NL73Rabo0130397296 (St. Voorz. Openb. Basisschool De Wyken) ten name van ouderbijdrage obs de Wyken

nder vermelding van: naam van uw kind en de groep

 

Voor vragen over het automatische incasso kunt u contact opnemen met de school.

 

Mocht het u financieel niet lukken te betalen, dan kunt u zich eventueel aanmelden bij Stichting Leergeld (www.leergeld.nl). U kunt ook altijd met school contact opnemen.

 

De Penningmeester De Wyken

Ferdinand Boersma