Zakelijke ouderavond

Tijdens het zakelijke ouderavond gedeelte is de vrijwillige ouderbijdrage wederom vastgesteld op 25 euro. Veel ouders hebben hiervoor een machtiging afgegeven tot automatische incasso. Mocht u dat niet niet gedaan hebben, kunt u hierover contact zoeken met onze MR (sita.vaas@dewyken.nl). Ook is de verantwoording op financieel gebied besproken en is alles goedgekeurd.

Tijdens deze avond heeft de MR afscheid genomen van Anneke de Visser, zie foto hieronder. Ook heeft Saskia Castelein afscheid genomen, maar blijft wel verbonden aan de GMR, de MR op Odysseeniveau.

 

Na de zakelijke ouderavond zijn de ouders de verschillende groepen in gegaan, om daar voorgelicht te worden door de leerkrachten.