Als Brede School Duinterpen hebben we alles onder één dak: twee basisscholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang door Kinderwoud, logopedie, schoolmaatschappelijk werk en een sporthal.