Kinderdagverblijf en peuteropvang

 

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud!

Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

Duinterpen

Ook op de Brede School Duinterpen bieden we opvang voor de kinderen van de scholen. In de Brede School werken we samen als school en kinderopvang. Zo zorgen we o.a. voor een “warme” overdracht van Kinderwoud naar school en organiseren we samen activiteiten.

Ontwikkelingsgerichte activiteiten In het dagelijks aanbod van Kinderwoud vormen spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding de basis. Deze elementen stimuleren de brein- en talentontwikkeling van kinderen. 80% van de hersenverbindingen wordt al voor het 6e levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6 - 12 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Deze wetenschap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk om iets mee te doen, om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ons aanbod

· Kinderdagopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar

· Peuteropvang: voor kinderen van 2 tot 4 jaar (ook VVE = vroeg- en voorschoolse opvang)

· Buitenschoolse en voorschoolse opvang: voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

· BSO Sportief

· Gastouderopvang: voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Bent u nieuwsgierig en wilt u een keertje komen kijken? Loop gerust eens binnen! Via de afdeling Planning & Plaatsing kunt u een afspraak maken, zodat we weten wanneer wij

u kunnen verwachten. Ook kunt u bij hun terecht met vragen of opmerkingen.

 

T: (0513) 610 825

E: planning@kinderwoud.nl

Kijk voor meer informatie over kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang op de website van Kinderwoud: https://www.kinderwoud.nl/locaties/opvanglocaties/duinterpen-kinderwoud.htm