Activiteitencommissie

Naast de MR heeft de school een Activiteitencommissie (AC). Deze commissie bestaat uit enkele ouders (1 of 2 ouder(s) per groep) die helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten in en rond de school. De AC-ouder komt in de Activiteitencommissie voor 4 jaar en is aanwezig of biedt hulp bij activiteiten van zijn/haar groep. Een zittingsjaar loopt van augustus tot augustus. De Activiteitencommissie heeft een reglement.

 

Ongeveer 5 keer per schooljaar heeft de commissie een vergadering (zie voor data in de kalender), waarbij iedere AC-ouder aanwezig is. Tijdens deze vergadering worden de geplande activiteiten besproken en taken binnen de groep verdeeld. De vergadering wordt genotuleerd, Mariëlle Efdee is voorzitter. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de Activiteitencommissie of Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord! Meer informatie over de AC, MR en GMR staat op onze website.