Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken zoals: arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter.

Niet alleen kunnen ouders via de MR hun mening geven of een vraag stellen, ook wil de MR soms graag de mening van ouders weten in bepaalde situaties. De MR heeft daarom een ouderpanel opgericht. Mocht u ook deel willen uitmaken van het ouderpanel kunt u een mail sturen naar ouderpaneldewyken@gmail.com

Op Odysseeniveau is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van elke Odysseeschool is er iemand vertegenwoordigd in de GMR. Voor De Wyken is dat Sita Visser.

 

Bezetting MR 2018-2019

Maaike v/d Goot - Andela (oudergeleding, voorzitter)

Nynke Bosker (oudergeleding, penningmeester)

Ineke Nugteren - van Steen (personeelsgeleding, secretaris)

Judith Overzet (oudergeleding)

Suzanne Stuijfzand (oudergeleding)

Foekje Jellema (personeelsgeleding)

Marian van Bethlehem - Bruinsma (personeelsgeleding)

Chris Wielinga (personeelsgeleding)