Helpen op school

Veel ouders helpen ons regelmatig bij allerlei activiteiten, zoals de creatieve middag, luizencontrole, sportdag, voorleesmoeder/vader, verkeersbrigadier, ophalen oud papier en schoolreisjes. Uw hulp is onmisbaar voor de school en wordt erg gewaardeerd!

We betrekken u graag bij alles wat op school gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Open communicatie,

ideeën uitwisselen, elkaar informeren; dat is ontzettend waardevol. Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? Dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom. Als wij u graag willen spreken, nodigen we u uit voor een gesprek. U krijgt op verschillende manieren informatie van en over De Wyken. Ons uitgangspunt is om alles digitaal te verstrekken aan ouders. Dat is beter voor het milieu, goedkoper én we kunnen de informatie eenvoudig actueel houden.