Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Oproep verkeersouders

Aan alle ouders,

De verkeersveiligheid rond school is vanuit de MR een belangrijk aandachtspunt. School probeert, met de gemeente, te kijken naar permanentere oplossingen om de situatie te verbeteren. Dat is niet gemakkelijk, veel aangedragen suggesties blijken door wet- en regelgeving niet haalbaar.
Wat wel haalbaar is, is dat we allemaal ons steentje bijdragen aan en zo veilig mogelijke verkeerssituatie. Concreet betekent dat: parkeren op plekken die daarvoor aangewezen zijn. En dus niet parkeren achter de Kiss and ride plekken, ervoor of op het gras. Dat creëert onoverzichtelijkheid, veroorzaakt opstoppingen en geeft irritatie bij de overige weggebruikers.
We hebben gemerkt dat het neerzetten van pionnen werkt om dit tegen te gaan. Een permanentere oplossing is er helaas vooralsnog niet.

Om de verkeersveiligheid te vergroten en de leerkrachten te ondersteunen willen wij vragen of er ouders zijn die mee willen draaien op een rooster voor het neerzetten en opruimen van de pionnen.
Daarnaast willen we vragen of er ouders zijn die als klaar-over een steentje bij willen dragen.

Alvast hartelijk bedankt!

Vragen? Stel ze gerust!

Groet, de MR